RESTAURANTS

Hangulat Restaurant and Pizzeria
8253 Révfülöp, Füredi Road 17.
Tel./Fax: 06-87/463-033
E-mail: hangulatven@freemail.hu
Web: www.hangulatvendeglo.hu

Restaurant Tóth
8253 Révfülöp, Kacsajtósi Road 16.
Tel/Fax: 06-87/464-406, 464-368
Mobil: 06-30/9460-344
E-mail: tothvendeglo@tothvendeglo.hu
Web: www.tothvendeglo.hu

 

Wine House and Restaurant Mákvirág
8253 Révfülöp, Tavasz Street. 16.
Tel.: 06-87/463-173
Tel./Fax: 06-87/464-754
Mobil: +36-30/929-4524, +36 30 217-5478
E-mail: makviragbor@hotmail.com
Web: www.kali.hu/kal-vin

Confectionery Móló
8253 Révfülöp Halász Street. 3.
Tel.: +36-30/92-74-987
E-mail: balatongelatokft@gmail.com
Web: www.facebook.com/molocuki

 

Buffet Fülöp Sziget
8253 Révfülöp, Füredi Road 15.
(At the Market's Gate )
Open: all Days 8:00 - 15:00
Web: www.facebook.com/fulopsziget

Confectionary Gombóc
8253 Révfülöp, Füredi Road 26.
Tel.: +36-30/92-74-987
E-mail: balatongelatokft@gmail.com
Web: www.facebook.com/gombocfagyizo

 

Pizza Csuki
8252 Balatonszepezd Csuki Place 2/A
Tel.: +36-30/8866-125
Web: www.csukipizza.hu

Buffet Popeye
8253 Révfülöp, Halász Street
Web: www.facebook.com/popeyebufe

 

Buffet Rév
8253 Révfülöp, Halász Street
Web: www.facebook.com/buferev

Tavern Nádas
8253 Révfülöp, Halász Street
Tel.: +36-30/330-6801
E-mail: siffernebea@gmail.com
Web: nadasrevfulop.eatbu.com

 

Bisztro 71
8253 Révfülöp, Füredi Road 10.
Web: www.revfuloponennek.hu

Restaurant Gomba
8253 Révfülöp, Halász Street
Web: www.revfuloponennek.hu

 

Cafee bar Tat
8253 Révfülöp, Halász Street
Web: www.revfuloponennek.hu

Zanzi ételbár - Restaurant
8253 Révfülöp, Halász Street 53.
Mobil: 06-70/4257-770, 06-30/9460-344
E-mail: zanzi.revfulop@gmail.com
Web: www.tothvendeglo.hu